TTS – Systemy dachowe

SYSTEM I – nakrokwiowy.

Panele montowane są bezpośrednio na krokwie za pomocą wkrętów ciesielskich, pomiędzy panelami wkładane są wkładki termoizolacyjne łączone z panelami za pomocą gwoździ. Doszczelnienie połączeń za pomocą niskoprężnej pianki montażowej.
Zalety:
-ciepła i szczelna konstrukcja dachu bez mostków termicznych
-zmniejszenie rozstawu krokiew- zaleta przy realizacji domów z otwartą przestrzenią gdzie drewniane elementy konstrukcyjne są widoczne
-dachy dostępne w pełnej prefabrykacji oraz w standardowych wymiarach (również w wersji easy pack)

SYSTEM II – międzykrokwiowy.

Prefabrykowany system dachowy z krokwiami wsporczymi. Panele montowane są pomiędzy drewniane elementy i łączone za pomocą gwoździ . Doszczelnienie połączeń za pomocą niskoprężnej pianki montażowej. Elementy drewniane wystają ponad płaszczyznę paneli stanowiąc bezpośredni stelaż do montowania łat dachowych tworząc równocześnie przestrzeń wentylacyjną pomiędzy panelami a poszyciem dachu.
Gotowe prefabrykaty układane są na belkach lub ścianach budynku. Montaż odbywa się za pomocą sprzętu ciężkiego. Połączenia pomiędzy poszczególnymi modułami doszczelniane za pomocą silikonowych mas uszczelniających.
Zalety:
-ciepła i szczelna konstrukcja dachu
-szybka realizacja dzięki pełnej prefabrykacji
-brak tradycyjnych krokiew- dolna powierzchnia łatwa do wykończenia
-wyeksponowanie drewnianych belek – zaleta przy realizacji domów z otwartą przestrzenią gdzie drewniane elementy konstrukcyjne są widoczne

SYSTEM III – międzykrokwiowy.

System do częściowej prefabrykacji (prefabrykowany co drugi moduł dachowy) lub wykonania na budowie. Panele układane są na ścianach lub belkach drewnianych a pomiędzy panele w zamkach montowane są drewniane elementy łączone z płytą za pomocą gwoździ. Doszczelnienie połączeń za pomocą niskoprężnej pianki montażowej. Elementy drewniane są schowane w panele .
Montaż odbywa się bezpośrednio na budowie lub za pomocą sprzętu ciężkiego.
Zalety:
-ciepła i szczelna konstrukcja dachu
-możliwość częściowej prefabrykacji
-brak tradycyjnych krokiew- dolna powierzchnia łatwa do wykończenia
-wyeksponowanie drewnianych belek – zaleta przy realizacji domów z otwartą przestrzenią gdzie drewniane elementy konstrukcyjne są widoczne

 

System ścian z prefabrykowanych paneli. Poszczególne elementy łączone za pomocą gwoździ i doszczelniane w miejscach połączeń za pomocą pianki montażowej. Między panelami montowane są drewniane elementy lub wkładki termoizolacyjne. System pozwala na budowę ścian o małej grubości przy zachowaniu najwyższych parametrów cieplnych, szczelnej konstrukcji i możliwości dowolnego wykończenia – również ze stolarką, instalacją i wykończeniem realizowanym na etapie prefabrykacji modułów. Kompaktowy charakter systemu umożliwia realizację budowy w standardowych wymiarach.

Więcej